LC training modulair

Prijs

Op aanvraag

Duur

5 dagen

Punten

80 SBU

Beschrijving

In deze 'op maat' training worden LC docenten opgeleid voor in één van de 3 gekozen rollen (modules): 

  • Excellent docent (didactiek/klassenmanagement)
  • Ontwerper/ onderwijsontwikkelaar (kwaliteit)
  • Coach/veranderaar (persoonlijke ontwikkeling)

Ongeacht welke rol (module) wordt gekozen, na afloop spreken alle deelnemers dezelfde onderwijstaal en zijn zij zich bewust van het gegeven dat zij functioneren in een breder kader en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de organisatie als geheel. 

Opbrengsten

Uw resultaat

Na afloop van deze LC scholing zijn docenten in staat hun rol als excellent docent, coach en/of veranderaar in de organisatie vorm te geven. Hierbij gebruiken zij een breder inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen, kennis van het inspectiekader en veranderkunde en weten deze te verbinden aan de bredere ontwikkelingen binnen de organisatie.

De teamleiders en directeuren zijn zich bewust van hun rol in deze professionaliseringstap en in staat deze effectief te managen om zodoende te borgen dat er sprake is van een continue verbinding is tussen kwaliteitsverbeteringen op individueel en teamniveau in het licht van de gewenste ontwikkeling op organisatieniveau. De ambitie is om kwaliteitsverbeteringen zichtbaar te maken primair ten aanzien van het onderwijsproces en aansluitend in (verbeterde) inspectierapporten.

Meer informatie
Extra informatie
  • Sector(en)
  • MBO
Recensies