Bijeenkomst Professioneel digitaal communiceren / gebruik Social Media

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Social Media is ‘hot’. Steeds meer leerlingen gebruiken Social Media te pas en te onpas. Maar ook als volwassene vraag je je soms af hoe je deze tools in kunt zetten, waar je wel en niet in mee moet gaan enzovoorts. Als onderwijsinstelling heeft de school de verantwoordelijkheid om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij die komt. Daarbij speelt de inzet van Social Media en de manier waarop je daarmee om dient te gaan een grote rol.
Met de komst van Social Media (en daarvoor e-mail, msn en chat) zijn de mogelijkheden tot communicatie enorm toegenomen. Tegelijkertijd schuilen er de nodige gevaren en risico’s. Vandaar dat we in de nascholingsbijeenkomsten ook aandacht willen besteden aan professioneel communiceren. Iedere school kan daar verder zijn eigen specifieke invulling aan geven.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Aansluiting po-vo
  • Bèta, ICT en Techniek
  • ICT in het onderwijs
Recensies