Ontwikkelingsperspectief (OPP), Passende kerndoelen voor het kind

Prijs

Op aanvraag

Duur

In overleg

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

De schoolpsycholoog helpt u bij het opstellen van een OPP en het zoeken naar het juiste onderwijsaanbod. Als een leerling binnen de klas niet meekomt en als blijkt dat de handelingsplannen een structureel verschijnsel worden is een aparte leerlijn voor deze leerling op zijn plaats. Veelal ligt een cognitieve zwakte hieraan ten grondslag, maar het kan juist ook gelden voor begaafde leerlingen. De leerling volgt zijn eigen leerlijn en neemt hiermee over het algemeen afstand van het programma in de klas. Binnen deze leerlijn worden de beschermende en compenserende factoren meegenomen en de risico’s en belemmerende factoren. We spreken van een OPP als een kind onderwijsaanbod krijgt dat past bij de eigen mogelijkheden. Dit aanbod zal er op gericht zijn de leerling al die kerndoelen te laten behalen die binnen zijn /haar mogelijkheden liggen, maar niet alle einddoelen voor het basisonderwijs. Het onderwijsaanbod wordt hiertoe aangepast.

Opbrengsten

Samen met de schoolpsycholoog stelt u een ontwikkelingsperspectief op en stemt u het onderwijsaanbod af op de leerling. Op die manier kunnen kerndoelen worden gehaald die passen bij zijn of haar mogelijkheden.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Zeeland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
Recensies