Regenboog Train de Trainer Kleutertijd

Prijs

€ 645,00

Duur

3 dagen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen. De achtergrond informatie en gezichtspunten zoals behandeld in de eerste twee dagen heeft overlap met de inhoud van de train de trainer voor alle leeftijden, maar de voorbeelden komen uit de leeftijd van de doelgroep. Zo wordt de doorgaande leerlijn en aanpak door de school heen geborgd. De inhoud van de interventie richt zich volledig op de aanpak kleuterleeftijd.

Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden studieovereenkomst
De cursist heeft affiniteit met sociale processen in de klas en binnen de school. De keuze voor deze cursus wordt door de directie van de school ondersteund. De cursist heeft toestemming om in pedagogische vergaderingen inhoud uit de cursus over te dragen en informatie te verzamelen over andere klassen dan de eigen.

Werkwijze
Cursusdag 1
- Achtergronden rondom de sociale opvoeding van kinderen.
- Leerkrachtvaardigheden bij moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen.
- Kennismaking met het kinderspel, een instrument waarmee op eenvoudige wijze
- Lessen rond de sociale opvoeding van kinderen kunnen worden vormgegeven.
- Kennismaking met het materiaal voor de kleutertijd.

Cursusdag 2
- Omgaan met conflicten, grenzen bieden en kunnen hanteren.
- Verdere kennismaking met het kinderspel, en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor de klas. Verdere kennismaking met het materiaal voor de kleutertijd en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor de klas.
- Het afnemen van een veiligheidsthermometer, een instrument om het veiligheidsbeleven van de kinderen binnen school in kaart te brengen.
- Start van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining.

Cursusdag 3
- Verdere kennismaking met het kinderspel, en hulp bij het opzetten voor een eigen programma voor de klas. Kleutertijd en gedragVervolg van het leren vormgeven van een sociale vaardigheidstraining.
- We bekijken de uitkomst van de afname van de Veiligheidsthermometer en bespreken het vervolg.

Opbrengsten

Na certificering voldoet de cursist aan de volgende kenmerken:
- Regenboogspelen voor kinderen gebruiken, kent de boekjes voor de kleutertijd en kan daaruit keuzes maken
- Kent het Regenboogspel voor leerkrachten, kan daarover vertellen in het eigen team
- Kent verschillende achtergronden in de sociale opvoeding van kinderen
- Kan in de eigen klas werken met de Regenboogpop/kabouter en de kaartjes

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • meer
 • Specialisme
 • Pesten
 • Sociale competentie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies