Onderwijstijdverlening (OTV) en Leerkansenprofiel (LKP)

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

In Den Haag is een groot aantal scholen actief binnen het Leerkansenprofiel (LKP) en Onderwijstijdverlenging (OTV). Op de meeste LKP-scholen is voor leerlingen de lestijd met 6 uur per week verlengd. Andere vormen van OTV zijn een zomer- en/of weekendschool.

Doelen van de extra leertijd zijn:

 • maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen;
 • verkleinen van de taalachterstand;
 • intensief versterken van sociale competenties;
 • bevorderen van maatschappelijk participatie en sociale binding;
 • versterken van ouderbetrokkenheid bij de school en samenleving.

 

Het HCO biedt:

 • Ondersteuning bij de organisatie van een zomerschool, verlengde schooldag of weekendschool, bijvoorbeeld als projectleider of deelname aan de projectgroep. In de afgelopen 4 jaar heeft het HCO de projectleiding verzorgd van de Zomerschool Delft in het kader van de landelijke OTV-regeling (zomerschool en masterclasses).
 • Ontwikkeling van curriculum voor onderwijstijdverlenging, aansluitend bij de wensen van de school.
 • Coaching en training van leerkrachten die lesgeven tijdens de verlengde schooltijd.
 • Training en opleiding van vakleraren LKP, door middel van de opleiding Sterk als Vakleerkracht. De modules Taal en Rekenen van deze opleiding zijn ook ‘los’ te volgen.

Wilt u meer informatie?
Voor LKP en de opleiding Sterk als vakdocent, neem contact op met Annemieke van Grol.
Voor zomerschool en weekendschool, neem contact op met Josee Spaas.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Brede school
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
Recensies