Onderwijs aan zieke leerlingen

Type

Adviestraject

Beschrijving

Scholen kunnen te maken krijgen met een ernstig (langdurig) ziek kind. Ook voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De band met de eigen leerkracht en de groep moet goed en vertrouwd blijven. Door hun ziekte missen deze leerlingen veel. Het is belangrijk om leerachterstanden te voorkomen.

Door de ‘Wet Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen’ van 1999 is de school zelf verantwoordelijk gesteld voor het onderwijs aan zieke leerlingen. De consulenten worden bekostigd door het Ministerie van OCW. Aan onze diensten zijn voor school en ouders dan ook geen kosten verbonden.

Ondersteuning voor leerkrachten en zieke leerlingen
U kunt gebruik maken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. De consulent helpt bij de opzet voor onderwijs op maat voor de zieke leerling. Zij begeleiden de zieke leerling thuis en in het ziekenhuis met het onderwijs. Consulenten coördineren de samenwerking tussen school, ouders en instanties.

Een van de mogelijkheden is KlasseContact waardoor het mogelijk wordt dat de zieke leerling via een verbinding tussen een laptop en een camera toch aanwezig kan zijn in de klas.

Meer informatie over ziek zijn en onderwijs

Meer informatie over Klassecontact

Doel:
U leert hoe u voor een optimale begeleiding van zieke leerlingen kunt zorgen.

Opbrengsten

Doelgroep:
Leerkrachten primair, voortgezet- en beroepsonderwijs

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies