Dyslexie de baas (12 t/m 16 jaar)

Beschrijving

Het doel van deze groepstraining is het voorkomen van angst en stemmingsstoornissen bij dyslectische jongeren door het verbeteren van het omgaan met dyslexie en de daarmee gepaard gaande psychosociale klachten.

Het programma vergroot de gevoelens van persoonlijke effectiviteit en de beleving van competentie op het gebied van schoolse vaardigheden en het vermindert de angst voor taaltoetsen en het gebruik van suboptimale coping strategieën. Dyslexie de baas is een cognitief-gedragstherapeutische groepsinterventie.

Het trainingsprogramma bestaat uit 11 groepssessies van 1,5 uur en een follow-up sessie, drie maanden na beëindiging van de training.Tevens zijn er twee bijeenkomsten van elk twee uur voor de ouders en leerkrachten


Vanaf 2015 (Hoofdbehandelaars GGZ, Schippers juli 2013) valt de dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Graag zouden we in 2014 met u in overleg willen om verdere toelichting te geven over de werkwijze van OnderwijsAdvies ten aanzien van de dyslexiezorg. Daarnaast willen we de ontwikkelingen samen met de gemeenten goed blijven volgen zodat we in 2015 een goede samenwerking kunnen realiseren.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • Vwo/gymnasium/atheneum
  • Praktijkonderwijs
  • Havo
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • VMBO
  • Doelgroep(en)
  • Leerling
Recensies