FF Taal Leren

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog. Voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar 2F. De G37 gemeenten hebben hierover bestuursafspraken gemaakt. Hoe kunnen we zorgen dat het taalniveau omhoog gaat? Met de 'blended' taaltraining FF Taal Leren lukt het!

FF Taal Leren is een mix van: - een online leeromgeving (met instructie, oefeningen, directe feedback, herhalingsoefeningen en toetsen) waarin zelfstandig gewerkt wordt op zelfgekozen momenten - Taal Praktijk Dagen waar cursisten extra taalvaardigheid oefenen en waar intervisie met medecursisten plaats vindt - online contact met een persoonlijke e-coach en medecursisten. Onderzoek laat zien dat juist deze mix optimaal is.

FF Taal Leren is een samenwerking tussen de CED-Groep, IT-Workz en Sardes. De partners bundelen binnen dit project hun innovatieve kracht en expertise op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en taal.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Utrecht
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
Recensies