Bèta, ICT en Techniek

Digiborden, sociale media, computers in de klas. ICT is een niet weg te denken factor in het onderwijs geworden. Samen met innovatieve programma’s binnen de bètavakken maken deze nieuwe ontwikkelingen het onderwijs tot een uitdagende en interessante plek om in te werken. Onderwijsexpertise.nl biedt materialen, workshops en trainingen op maat die scholen helpen om geïnformeerd te blijven over de vele nieuwe toepassingen. De trajecten ondersteunen scholen ook om de nieuwe toepassingen op een functionele manier in te zetten in het onderwijs.

Toon aanbod

Onderzoekend leren: kennis opdoen door te onderzoeken

Training / workshop / opleiding

Door te werken volgens de stappen van onderzoekend leren snijdt het mes aan twee kanten: leerlingen leren hoe zij een onderzoek op kunnen zetten, maar ...

Lees verder

Bijeenkomst Professioneel digitaal communiceren / gebruik Social Media

Training / workshop / opleiding

Social Media is ‘hot’. Steeds meer leerlingen gebruiken Social Media te pas en te onpas. Maar ook als volwassene vraag je je soms af hoe ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

Scholen krijgen wel eens te maken met een leerling die chronisch of langdurig ziek is. Dit kan gevolgen hebben voor het doorlopende leerproces voor deze leerlingen. Om te voorkomen dat zij te veel achterstand oplopen, kan de school de hulp van een consulent OZL inroepen. Deze gespecialiseerde consulenten kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft, maar coördineren ook de samenwerking tussen school, ouders en betrokken instanties. Ruim 120 consulenten OZL die verspreid werkzaam zijn bij de Onderwijsadviesbureaus of bij de educatieve diensten van de Universitaire Medische Centra, vormen gezamenlijk het expertnetwerk Ziezon (Ziek zijn en onderwijs). Op www.onderwijsexpertise.nl en www.ziezon.nl vind je meer informatie over de werkwijze van de dienstverlening OZL.

Toon aanbod

Onderwijs aan zieke leerlingen

Adviestraject

Scholen kunnen te maken krijgen met een ernstig (langdurig) ziek kind. Ook voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. De band met ...

Lees verder

Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Kinderen en jongeren ...

Lees verder