Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs staat op de agenda van veel scholen. In het nieuwe stelsel passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Met de komst van de zorgplicht zijn er nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen, maar ook samenwerkingsinitiatieven en een vraag naar expertise en deskundigheid. Onderwijsexpertise.nl biedt scholen ondersteuning bij de invoering van passend onderwijs.

Toon aanbod

Handelingsgericht leidinggeven

Trainen en coachen van leidinggevenden om de ontwikkeling van leraren te ondersteunen richting gedifferentieerd onderwijs. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde: Inrichten van ...

Lees verder

Werken met het groeidocument

Adviestraject

Het Groeidocument is een middel om de extra ondersteuning voor een leerling in kaart te brengen, te plannen en te evalueren. Handelingsgericht Arrangeren krijgt vorm ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijs aan jonge kinderen

Jonge kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelen zich op hun eigen manier. Hoe kan deze ontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd worden? Kijk naar ons aanbod met betrekking tot onderwijs aan jonge kinderen op onderwijsexpertise.nl! Daar treft u een verzameling aan op het gebied van onderwijsadvies: van organisatie tot aanbod en expert. Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureau’s beschikken over het Keurmerk Onderwijsadvies.

Toon aanbod

Intensieve training Specialist Het Jonge Kind

De intensieve training Specialist Het Jonge Kind is een brede opleiding, die bestaat uit 12 modules van 4 uur, rondom het onderwijs aan het jonge ...

Lees verder

Opbrengstgericht werken met KIJK!

Training / workshop / opleiding

Dat KIJK! een observatie- en registratie instrument is voor uw onderbouw, dat weet u wellicht. Maar weet u ook hoe KIJK! op uw school een ...

Lees verder