Opbrengstgericht werken

Scholen die systematisch de toetsgegevens van leerlingen analyseren en die vervolgacties ondernemen als dat nodig is, presteren beter. Dat blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Maar wanneer werkt een school echt opbrengstgericht en wat is daar voor nodig? Via de tools en adviestrajecten op Onderwijsexpertise.nl kunnen scholen hun kwaliteitsbeleid tegen het licht houden. Daarnaast biedt Onderwijsexpertise.nl verschillende producten om opbrengstgericht werken op school in te voeren en te borgen.

Toon aanbod

Groeidocument en Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Leerlingenzorg

Binnen het passend onderwijs stellen scholen een groeidocument op voor alle kinderen met ondersteuningsbehoeften, die buiten de basiszorg vallen. Denk bijvoorbeeld aan: kinderen met een ...

Lees verder

Klassenmanagement op maat

Ieder kind heeft instructie, oefening en aandacht nodig om de gestelde onderwijsdoelen te halen. Klassenmanagement is een belangrijke basis om het onderwijs in jouw groep ...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Hoge ouderbetrokkenheid levert de school veel voordelen op. Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Onze experts kunnen je o.a. helpen om invulling te geven aan beleid rondom ouderbetrokkenheid.

Toon aanbod

Ouder als educatief partner

Adviestraject

U weet dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van leerlingen in het algemeen en op leerprestaties in het bijzonder. Vanuit openheid en ...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat ...

Lees verder