Leerproblemen

Met de invoering van passend onderwijs zullen er steeds meer kinderen die voorheen naar het speciaal basisonderwijs gingen, in het regulier onderwijs blijven. Deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, maar ook over leerachterstanden in het algemeen, is daarom belangrijker dan ooit. Onderwijsexpertise.nl biedt een grote variatie aan producten voor het begeleiden en onderzoeken van leerlingen. Daarnaast zijn er speciale trajecten gericht op het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Toon aanbod

Stapprojecten: OpStapje

Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma. Het heeft als doel de onderwijskansen te vergroten van kinderen (2 tot 4 jaar) die in achterstandssituaties verkeren. Opstapje is ...

Lees verder

Vergoede dyslexiezorg (ONL Dyslexie)

Wij hebben met 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Dat maakt ons de grootste dyslexiezorgaanbieder van Noord-Holland. Onze dyslexiezorg kenmerkt zich door: Deskundige behandelaars ...

Lees verder
Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken over het keurmerk Onderwijsadvies.
Lees alles over ons keurmerk

Onderwijs aan jonge kinderen

Jonge kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelen zich op hun eigen manier. Hoe kan deze ontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd worden? Kijk naar ons aanbod met betrekking tot onderwijs aan jonge kinderen op onderwijsexpertise.nl! Daar treft u een verzameling aan op het gebied van onderwijsadvies: van organisatie tot aanbod en expert. Alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureau’s beschikken over het Keurmerk Onderwijsadvies.

Toon aanbod

Intensieve training Specialist Het Jonge Kind

De intensieve training Specialist Het Jonge Kind is een brede opleiding, die bestaat uit 12 modules van 4 uur, rondom het onderwijs aan het jonge ...

Lees verder

Opbrengstgericht werken met KIJK!

Training / workshop / opleiding

Dat KIJK! een observatie- en registratie instrument is voor uw onderbouw, dat weet u wellicht. Maar weet u ook hoe KIJK! op uw school een ...

Lees verder